برجسته ترین ها

Windows 10 Pro  یکبار فعالسازی
-29 %

Windows 10 Pro یکبار فعالسازی

*پس از تکمیل فرآیند خرید،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ار..

390,000تومان 550,000تومان قیمت بدون مالیات: 390,000تومان

Windows Server 2012 R2 Standard فعالسازی به دفعات
-31 %

Windows Server 2012 R2 Standard فعالسازی به دفعات

*پس از تکمیل فرآیند خرید،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ار..

1,750,000تومان 2,550,000تومان قیمت بدون مالیات: 1,750,000تومان

Windows 10 Enterprise فعالسازی به دفعات
-25 %

Windows 10 Enterprise فعالسازی به دفعات

*پس از تکمیل فرآیند خرید،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ار..

1,250,000تومان 1,660,000تومان قیمت بدون مالیات: 1,250,000تومان

Office Home and Business 2016 for Mac فعالسازی به دفعات
-36 %

Office Home and Business 2016 for Mac فعالسازی به دفعات

*پس از تکمیل فرآیند خرید،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ار..

1,590,000تومان 2,490,000تومان قیمت بدون مالیات: 1,590,000تومان

Windows 7 Ultimate فعالسازی به دفعات
-26 %

Windows 7 Ultimate فعالسازی به دفعات

*پس از تکمیل فرآیند خرید،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ار..

630,000تومان 850,000تومان قیمت بدون مالیات: 630,000تومان

SQL Server 2014 BI MSDN فعالسازی به دفعات
-21 %

SQL Server 2014 BI MSDN فعالسازی به دفعات

لایسنس این محصول از نوع MSDN می باشد، این نوع لایسنس اصلی بوده و مستقیما از سمت مایکروسافت برای اس..

4,400,000تومان 5,600,000تومان قیمت بدون مالیات: 4,400,000تومان

Windows 7 Pro فعالسازی به دفعات
-25 %

Windows 7 Pro فعالسازی به دفعات

*پس از تکمیل فرآیند خرید،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ار..

490,000تومان 650,000تومان قیمت بدون مالیات: 490,000تومان

Office Pro Plus 2013 فعالسازی به دفعات
-40 %

Office Pro Plus 2013 فعالسازی به دفعات

*پس از تکمیل فرآیند خرید،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ار..

990,000تومان 1,650,000تومان قیمت بدون مالیات: 990,000تومان

Windows Server 2016 Standard فعالسازی به دفعات
-28 %

Windows Server 2016 Standard فعالسازی به دفعات

*پس از تکمیل فرآیند خرید،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ار..

1,990,000تومان 2,750,000تومان قیمت بدون مالیات: 1,990,000تومان

Visual Studio Professional 2015 فعالسازی به دفعات

Visual Studio Professional 2015 فعالسازی به دفعات

*پس از تکمیل فرآیند خرید،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ار..

6,500,000تومان قیمت بدون مالیات: 6,500,000تومان

Project Professional 2016 فعالسازی به دفعات

Project Professional 2016 فعالسازی به دفعات

*پس از تکمیل فرآیند خرید،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ار..

1,250,000تومان قیمت بدون مالیات: 1,250,000تومان

Windows Server 2008 R2 Enterprise فعالسازی به دفعات
-30 %

Windows Server 2008 R2 Enterprise فعالسازی به دفعات

*پس از تکمیل فرآیند خرید،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ار..

2,500,000تومان 3,590,000تومان قیمت بدون مالیات: 2,500,000تومان

SQL Server 2016 Enterprise MSDN فعالسازی به دفعات
-30 %

SQL Server 2016 Enterprise MSDN فعالسازی به دفعات

لایسنس این محصول از نوع MSDN می باشد، این نوع لایسنس اصلی بوده و مستقیما از سمت مایکروسافت برای اس..

17,800,000تومان 25,500,000تومان قیمت بدون مالیات: 17,800,000تومان

Office Pro Plus 2016 فعالسازی به دفعات
-43 %

Office Pro Plus 2016 فعالسازی به دفعات

*پس از تکمیل فرآیند خرید،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ار..

1,290,000تومان 2,250,000تومان قیمت بدون مالیات: 1,290,000تومان

Windows 10 Education فعالسازی به دفعات
-37 %

Windows 10 Education فعالسازی به دفعات

*پس از تکمیل فرآیند خرید،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ار..

950,000تومان 1,500,000تومان قیمت بدون مالیات: 950,000تومان

Windows 10 Home فعالسازی به دفعات
-30 %

Windows 10 Home فعالسازی به دفعات

*پس از تکمیل فرآیند خرید،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ار..

490,000تومان 700,000تومان قیمت بدون مالیات: 490,000تومان

برخی از مشتریان شرکت :