پیشنهادات ویژه

مقایسه محصولات (0)


Office Standard 2010 فعالسازی به دفعات

Office Standard 2010 فعالسازی به دفعات

*پس از تکمیل فرآیند خرید،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ار..

850,000تومان 1,150,000تومان قیمت بدون مالیات: 850,000تومان

Windows 7 Home Premium فعالسازی به دفعات

Windows 7 Home Premium فعالسازی به دفعات

*پس از تکمیل فرآیند خرید،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ار..

490,000تومان 690,000تومان قیمت بدون مالیات: 490,000تومان

Windows 7 Pro فعالسازی به دفعات

Windows 7 Pro فعالسازی به دفعات

*پس از تکمیل فرآیند خرید،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ار..

650,000تومان 850,000تومان قیمت بدون مالیات: 650,000تومان

Windows 8 Pro فعالسازی به دفعات

Windows 8 Pro فعالسازی به دفعات

*پس از تکمیل فرآیند خرید،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ار..

640,000تومان 780,000تومان قیمت بدون مالیات: 640,000تومان

Windows Server 2008 Datacenter فعالسازی به دفعات

Windows Server 2008 Datacenter فعالسازی به دفعات

*پس از تکمیل فرآیند خرید،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ار..

6,800,000تومان 8,900,000تومان قیمت بدون مالیات: 6,800,000تومان

Windows Server 2008 Enterprise فعالسازی به دفعات

Windows Server 2008 Enterprise فعالسازی به دفعات

*پس از تکمیل فرآیند خرید،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ار..

3,800,000تومان 4,890,000تومان قیمت بدون مالیات: 3,800,000تومان

Windows Server 2008 R2 Datacenter فعالسازی به دفعات

Windows Server 2008 R2 Datacenter فعالسازی به دفعات

*پس از تکمیل فرآیند خرید،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ار..

6,900,000تومان 8,800,000تومان قیمت بدون مالیات: 6,900,000تومان

Windows Web Server 2008 فعالسازی به دفعات

Windows Web Server 2008 فعالسازی به دفعات

*پس از تکمیل فرآیند خرید،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ار..

2,190,000تومان 2,950,000تومان قیمت بدون مالیات: 2,190,000تومان

Office Pro Plus 2010 فعالسازی به دفعات

Office Pro Plus 2010 فعالسازی به دفعات

*پس از تکمیل فرآیند خرید،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ار..

1,190,000تومان 1,690,000تومان قیمت بدون مالیات: 1,190,000تومان

Windows 8.1 فعالسازی به دفعات

Windows 8.1 فعالسازی به دفعات

*پس از تکمیل فرآیند خرید،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ار..

490,000تومان 690,000تومان قیمت بدون مالیات: 490,000تومان

Windows Server 2008 R2 Enterprise فعالسازی به دفعات

Windows Server 2008 R2 Enterprise فعالسازی به دفعات

*پس از تکمیل فرآیند خرید،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ار..

3,900,000تومان 4,990,000تومان قیمت بدون مالیات: 3,900,000تومان

Office Pro Plus 2013 یکبار فعالسازی

Office Pro Plus 2013 یکبار فعالسازی

*پس از تکمیل فرآیند خرید،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ار..

750,000تومان 1,190,000تومان قیمت بدون مالیات: 750,000تومان

Windows 7 Enterprise فعالسازی به دفعات

Windows 7 Enterprise فعالسازی به دفعات

*پس از تکمیل فرآیند خرید،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ار..

990,000تومان 1,490,000تومان قیمت بدون مالیات: 990,000تومان

Windows Server 2008 RDP CAL-20 users فعالسازی به دفعات

Windows Server 2008 RDP CAL-20 users فعالسازی به دفعات

*پس از تکمیل فرآیند خرید،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ار..

5,500,000تومان 7,500,000تومان قیمت بدون مالیات: 5,500,000تومان

Windows 8.1 Pro فعالسازی به دفعات

Windows 8.1 Pro فعالسازی به دفعات

*پس از تکمیل فرآیند خرید،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ار..

690,000تومان 1,150,000تومان قیمت بدون مالیات: 690,000تومان

نمایش 46 تا 60 از 71 (5 صفحه)