پیشنهادات ویژه

مقایسه محصولات (0)


Office Standard 2010 فعالسازی به دفعات

Office Standard 2010 فعالسازی به دفعات

*پس از تکمیل فرآیند خرید،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ار..

650,000تومان 820,000تومان قیمت بدون مالیات: 650,000تومان

Windows 7 Home Premium فعالسازی به دفعات

Windows 7 Home Premium فعالسازی به دفعات

*پس از تکمیل فرآیند خرید،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ار..

390,000تومان 490,000تومان قیمت بدون مالیات: 390,000تومان

Windows 7 Pro فعالسازی به دفعات

Windows 7 Pro فعالسازی به دفعات

*پس از تکمیل فرآیند خرید،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ار..

490,000تومان 650,000تومان قیمت بدون مالیات: 490,000تومان

Windows 8 Pro فعالسازی به دفعات

Windows 8 Pro فعالسازی به دفعات

*پس از تکمیل فرآیند خرید،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ار..

490,000تومان 580,000تومان قیمت بدون مالیات: 490,000تومان

Windows Server 2008 Datacenter فعالسازی به دفعات

Windows Server 2008 Datacenter فعالسازی به دفعات

*پس از تکمیل فرآیند خرید،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ار..

4,550,000تومان 5,950,000تومان قیمت بدون مالیات: 4,550,000تومان

Windows Server 2008 Enterprise فعالسازی به دفعات

Windows Server 2008 Enterprise فعالسازی به دفعات

*پس از تکمیل فرآیند خرید،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ار..

2,250,000تومان 2,890,000تومان قیمت بدون مالیات: 2,250,000تومان

Windows Server 2008 R2 Datacenter فعالسازی به دفعات

Windows Server 2008 R2 Datacenter فعالسازی به دفعات

*پس از تکمیل فرآیند خرید،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ار..

4,900,000تومان 6,250,000تومان قیمت بدون مالیات: 4,900,000تومان

Windows Web Server 2008 فعالسازی به دفعات

Windows Web Server 2008 فعالسازی به دفعات

*پس از تکمیل فرآیند خرید،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ار..

1,890,000تومان 2,290,000تومان قیمت بدون مالیات: 1,890,000تومان

Office Pro Plus 2010 فعالسازی به دفعات

Office Pro Plus 2010 فعالسازی به دفعات

*پس از تکمیل فرآیند خرید،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ار..

890,000تومان 1,290,000تومان قیمت بدون مالیات: 890,000تومان

Windows 8.1 فعالسازی به دفعات

Windows 8.1 فعالسازی به دفعات

*پس از تکمیل فرآیند خرید،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ار..

390,000تومان 500,000تومان قیمت بدون مالیات: 390,000تومان

Windows Server 2008 R2 Enterprise فعالسازی به دفعات

Windows Server 2008 R2 Enterprise فعالسازی به دفعات

*پس از تکمیل فرآیند خرید،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ار..

2,500,000تومان 3,590,000تومان قیمت بدون مالیات: 2,500,000تومان

Office Pro Plus 2013 یکبار فعالسازی

Office Pro Plus 2013 یکبار فعالسازی

*پس از تکمیل فرآیند خرید،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ار..

550,000تومان 790,000تومان قیمت بدون مالیات: 550,000تومان

Windows 7 Enterprise فعالسازی به دفعات

Windows 7 Enterprise فعالسازی به دفعات

*پس از تکمیل فرآیند خرید،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ار..

850,000تومان 1,100,000تومان قیمت بدون مالیات: 850,000تومان

Windows Server 2008 RDP CAL-20 users فعالسازی به دفعات

Windows Server 2008 RDP CAL-20 users فعالسازی به دفعات

*پس از تکمیل فرآیند خرید،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ار..

3,950,000تومان 4,550,000تومان قیمت بدون مالیات: 3,950,000تومان

Windows 8.1 Pro فعالسازی به دفعات

Windows 8.1 Pro فعالسازی به دفعات

*پس از تکمیل فرآیند خرید،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ار..

590,000تومان 850,000تومان قیمت بدون مالیات: 590,000تومان

نمایش 46 تا 60 از 71 (5 صفحه)