پیشنهادات ویژه

مقایسه محصولات (0)


Windows Server 2012 Standard فعالسازی به دفعات

Windows Server 2012 Standard فعالسازی به دفعات

*پس از تکمیل فرآیند خرید،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ار..

2,390,000تومان 3,350,000تومان قیمت بدون مالیات: 2,390,000تومان

Windows Server 2016 Datacenter فعالسازی به دفعات

Windows Server 2016 Datacenter فعالسازی به دفعات

*پس از تکمیل فرآیند خرید،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ار..

14,900,000تومان 18,900,000تومان قیمت بدون مالیات: 14,900,000تومان

Windows Server 2016 RDP CAL-50 users فعالسازی به دفعات

Windows Server 2016 RDP CAL-50 users فعالسازی به دفعات

*پس از تکمیل فرآیند خرید،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ار..

16,500,000تومان 27,900,000تومان قیمت بدون مالیات: 16,500,000تومان

Windows Server 2016 Standard فعالسازی به دفعات

Windows Server 2016 Standard فعالسازی به دفعات

*پس از تکمیل فرآیند خرید،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ار..

3,390,000تومان 4,800,000تومان قیمت بدون مالیات: 3,390,000تومان

Windows Server 2012 R2 Standard فعالسازی به دفعات

Windows Server 2012 R2 Standard فعالسازی به دفعات

*پس از تکمیل فرآیند خرید،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ار..

2,450,000تومان 3,550,000تومان قیمت بدون مالیات: 2,450,000تومان

Windows 8.1 Enterprise فعالسازی به دفعات

Windows 8.1 Enterprise فعالسازی به دفعات

*پس از تکمیل فرآیند خرید،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ار..

1,090,000تومان 1,950,000تومان قیمت بدون مالیات: 1,090,000تومان

Windows Server 2012 Datacenter فعالسازی به دفعات

Windows Server 2012 Datacenter فعالسازی به دفعات

*پس از تکمیل فرآیند خرید،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ار..

8,400,000تومان 10,500,000تومان قیمت بدون مالیات: 8,400,000تومان

Windows Server 2012 Essentials فعالسازی به دفعات

Windows Server 2012 Essentials فعالسازی به دفعات

*پس از تکمیل فرآیند خرید،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ار..

1,400,000تومان 2,200,000تومان قیمت بدون مالیات: 1,400,000تومان

Windows Server 2012 R2 Essentials فعالسازی به دفعات

Windows Server 2012 R2 Essentials فعالسازی به دفعات

*پس از تکمیل فرآیند خرید،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ار..

1,490,000تومان 2,290,000تومان قیمت بدون مالیات: 1,490,000تومان

Windows Server 2012 R2 Datacenter فعالسازی به دفعات

Windows Server 2012 R2 Datacenter فعالسازی به دفعات

*پس از تکمیل فرآیند خرید،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ار..

8,850,000تومان 10,900,000تومان قیمت بدون مالیات: 8,850,000تومان

Windows Server 2012 RDP CAL-50 users فعالسازی به دفعات

Windows Server 2012 RDP CAL-50 users فعالسازی به دفعات

*پس از تکمیل فرآیند خرید،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ار..

14,500,000تومان 22,500,000تومان قیمت بدون مالیات: 14,500,000تومان

نمایش 61 تا 71 از 71 (5 صفحه)