پیشنهادات ویژه

مقایسه محصولات (0)


Windows Server 2012 Standard فعالسازی به دفعات

Windows Server 2012 Standard فعالسازی به دفعات

*پس از تکمیل فرآیند خرید،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ار..

2,190,000تومان 3,350,000تومان قیمت بدون مالیات: 2,190,000تومان

Windows Server 2016 Datacenter فعالسازی به دفعات

Windows Server 2016 Datacenter فعالسازی به دفعات

*پس از تکمیل فرآیند خرید،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ار..

12,900,000تومان 16,900,000تومان قیمت بدون مالیات: 12,900,000تومان

Windows Server 2016 RDP CAL-50 users فعالسازی به دفعات

Windows Server 2016 RDP CAL-50 users فعالسازی به دفعات

*پس از تکمیل فرآیند خرید،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ار..

12,500,000تومان 18,900,000تومان قیمت بدون مالیات: 12,500,000تومان

Windows Server 2016 Standard فعالسازی به دفعات

Windows Server 2016 Standard فعالسازی به دفعات

*پس از تکمیل فرآیند خرید،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ار..

2,590,000تومان 3,750,000تومان قیمت بدون مالیات: 2,590,000تومان

Windows Server 2012 R2 Standard فعالسازی به دفعات

Windows Server 2012 R2 Standard فعالسازی به دفعات

*پس از تکمیل فرآیند خرید،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ار..

2,250,000تومان 3,550,000تومان قیمت بدون مالیات: 2,250,000تومان

Windows 8.1 Enterprise فعالسازی به دفعات

Windows 8.1 Enterprise فعالسازی به دفعات

*پس از تکمیل فرآیند خرید،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ار..

1,090,000تومان 1,950,000تومان قیمت بدون مالیات: 1,090,000تومان

Windows Server 2012 Datacenter فعالسازی به دفعات

Windows Server 2012 Datacenter فعالسازی به دفعات

*پس از تکمیل فرآیند خرید،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ار..

7,900,000تومان 9,900,000تومان قیمت بدون مالیات: 7,900,000تومان

Windows Server 2012 Essentials فعالسازی به دفعات

Windows Server 2012 Essentials فعالسازی به دفعات

*پس از تکمیل فرآیند خرید،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ار..

1,200,000تومان 1,900,000تومان قیمت بدون مالیات: 1,200,000تومان

Windows Server 2012 R2 Essentials فعالسازی به دفعات

Windows Server 2012 R2 Essentials فعالسازی به دفعات

*پس از تکمیل فرآیند خرید،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ار..

1,290,000تومان 1,990,000تومان قیمت بدون مالیات: 1,290,000تومان

Windows Server 2012 R2 Datacenter فعالسازی به دفعات

Windows Server 2012 R2 Datacenter فعالسازی به دفعات

*پس از تکمیل فرآیند خرید،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ار..

8,450,000تومان 10,900,000تومان قیمت بدون مالیات: 8,450,000تومان

Windows Server 2012 RDP CAL-50 users فعالسازی به دفعات

Windows Server 2012 RDP CAL-50 users فعالسازی به دفعات

*پس از تکمیل فرآیند خرید،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ار..

11,900,000تومان 18,500,000تومان قیمت بدون مالیات: 11,900,000تومان

نمایش 61 تا 71 از 71 (5 صفحه)