پیشنهادات ویژه

مقایسه محصولات (0)


Windows Server 2012 Standard فعالسازی به دفعات

Windows Server 2012 Standard فعالسازی به دفعات

*پس از تکمیل فرآیند خرید،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ار..

1,690,000تومان 2,250,000تومان قیمت بدون مالیات: 1,690,000تومان

Windows Server 2016 Datacenter فعالسازی به دفعات

Windows Server 2016 Datacenter فعالسازی به دفعات

*پس از تکمیل فرآیند خرید،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ار..

9,950,000تومان 12,500,000تومان قیمت بدون مالیات: 9,950,000تومان

Windows Server 2016 RDP CAL-50 users فعالسازی به دفعات

Windows Server 2016 RDP CAL-50 users فعالسازی به دفعات

*پس از تکمیل فرآیند خرید،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ار..

9,500,000تومان 11,950,000تومان قیمت بدون مالیات: 9,500,000تومان

Windows Server 2016 Standard فعالسازی به دفعات

Windows Server 2016 Standard فعالسازی به دفعات

*پس از تکمیل فرآیند خرید،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ار..

1,990,000تومان 2,750,000تومان قیمت بدون مالیات: 1,990,000تومان

Windows Server 2012 R2 Standard فعالسازی به دفعات

Windows Server 2012 R2 Standard فعالسازی به دفعات

*پس از تکمیل فرآیند خرید،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ار..

1,750,000تومان 2,550,000تومان قیمت بدون مالیات: 1,750,000تومان

Windows 8.1 Enterprise فعالسازی به دفعات

Windows 8.1 Enterprise فعالسازی به دفعات

*پس از تکمیل فرآیند خرید،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ار..

850,000تومان 1,150,000تومان قیمت بدون مالیات: 850,000تومان

Windows Server 2012 Datacenter فعالسازی به دفعات

Windows Server 2012 Datacenter فعالسازی به دفعات

*پس از تکمیل فرآیند خرید،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ار..

6,900,000تومان 8,900,000تومان قیمت بدون مالیات: 6,900,000تومان

Windows Server 2012 Essentials فعالسازی به دفعات

Windows Server 2012 Essentials فعالسازی به دفعات

*پس از تکمیل فرآیند خرید،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ار..

960,000تومان 1,400,000تومان قیمت بدون مالیات: 960,000تومان

Windows Server 2012 R2 Essentials فعالسازی به دفعات

Windows Server 2012 R2 Essentials فعالسازی به دفعات

*پس از تکمیل فرآیند خرید،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ار..

1,150,000تومان 1,500,000تومان قیمت بدون مالیات: 1,150,000تومان

Windows Server 2012 R2 Datacenter فعالسازی به دفعات

Windows Server 2012 R2 Datacenter فعالسازی به دفعات

*پس از تکمیل فرآیند خرید،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ار..

7,550,000تومان 9,900,000تومان قیمت بدون مالیات: 7,550,000تومان

Windows Server 2012 RDP CAL-50 users فعالسازی به دفعات

Windows Server 2012 RDP CAL-50 users فعالسازی به دفعات

*پس از تکمیل فرآیند خرید،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ار..

8,900,000تومان 13,500,000تومان قیمت بدون مالیات: 8,900,000تومان

نمایش 61 تا 71 از 71 (5 صفحه)